Despre proiect

La începutul lunii octombrie 2010, Universitatea “Spiru Haret” în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare "Carol I" și compania Pluri Consultants Romania, a lansat un nou proiect intitulat "Calitate Europeana în Învățământul Superior".

Acesta este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazata pe cunoaștere", domeniul major de intervenție 1.2 "Calitatea în Învățămîntul Superior".

Proiectul are ca principal obiectiv dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional, într-o perioadă de 36 de luni, a unor strategii şi instrumente de asigurare a managementului calităţii proceselor de educaţie şi formare în învăţământul superior, care să includă criterii, standarde specifice, indicatori de referinţă şi mecanisme concrete pentru maximizarea experienţelor şi proceselor asociate formării şi dezvoltării profesionale.

Prin acest proiect “Universitatea Spiru Haret” dorește să obțină creșterea competitivității și a
performanței în învățământul superior la nivel național.